Asbestsanering i Västerås & Örebro

Asbest är ett material som är skadligt för oss människor och där exponering av asbesthaltiga material kan orka allvarliga lungsjukdomar. Asbest var tidigare ett vanligt material att använda vid hantverksprojekt på grund av sin hållfasthet som gör att det tål mycket höga temperaturer. Idag är det förbjudet, men asbesthaltigt material finns fortfarande på flera platser. För att undvika att exponeras för det är det alltid rekommenderat att utföra en provtagning innan rivning eller ombyggnation för att undvika att asbesthaltigt damm kommer ut i luften.

Är du det minsta osäker på om materialet du ska använda innehåller asbest eller inte kan du alltid vända dig till oss på Riv & Saneringscentralen. Vi erbjuder säker asbestsanering i Västerås och Örebro i enlighet med Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Vi har god erfarenhet av branschen och använder oss alltid av utprovade och trygga skyddsåtgärder samt har högkvalitativ skyddsutrustning som reducerar risken för att exponeras för det asbesthaltiga materialet.

Det är möjligt att använda sig av asbest i dagsläget också men då endast med tillstånd från Arbetsmiljöverket. Vill du få hjälp med att ansöka om tillstånd för att använda asbesthaltiga material eller med asbestsanering i Örebro och Västerås kan du kontakta oss på Riv & Saneringscentralen. Vi har alla blanketter som krävs och hjälper dig gärna med din anmälan. Kontakta oss här